COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA - Normativa

Col.legi d´Enginyers Técnics Industrials de Girona

Tornar al Menú

Normativa

En aquesta secció trobaràs informació sobre les diferents normatives que regulen la professió i el Col·legi

estatuts

  • RESOLUCIÓ JUS/1535/2016, de 15 de juny, de modificació dels Estatuts del Col-legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. consulta
  • RESOLUCIÓ JUS/2795/2009, de 8 d'octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l'adequació a la legalitat, s'inscriuen al Registre de Col-legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona. consulta

normativa autonòmica

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern consulta

LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. consulta

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. consulta

normativa estatal

Llei 19/2013, de 9 de decembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. consulta

Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals cosulta

Llei 12/1986, d'1 d'abril, d'atribucions professionals d'arquitectes tècnics i enginyers tècnics consulta

Reglament regulador de l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, aprovat per l'Assemblea General del Consell General de Col-legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials de 28 de maig de 2005 consulta

 

Informació relacionada

Col·legi d'Enginyers Graduats I Enginyers Tècnics Industrials de Girona C/ Barcelona, 33, 1r 17002 Girona Tel. 972 207 444 cetig@cetig.cat Avís Legal


Desarrollado por ATTEST